ERP – Enterprise Resource Planning
– systemy zarządzania przedsiębiorstwem to oprogramowanie, które integruje wydziały, funkcje i procesy przedsiębiorstwa w jednym systemie komputerowym. System ERP operuje na jednej bazie danych i umożliwia wszystkim wydziałom dzielenie się informacją i komunikację. Systemy te projektowane są do zarządzania większością, bądź wszystkimi aspektami działalności firmy i zwykle składają się z modułów takich jak finanse, sprzedaż, logistyka, produkcja i inne. Moduły zaprojektowane są do sprawnej współpracy między sobą i wykorzystują jednolity interfejs użytkownika … abi---strzalka-2012więcej

SYSTEMY CRM

CRM – Customer Relationship Management – czyli Zarządzanie Relacjami z Klientami to termin określający nową klasę oprogramowania wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem. Jest ono uzupełnieniem „klasycznych” systemów klasy MRPII/ERP o zupełnie nowe obszary zastosowań, które nie były do tej pory wspomagane przez te systemy. CRM to odpowiedź na zmiany zachodzące od wczesnych lat osiemdziesiątych na rynku oraz na rewizję klasycznej już koncepcji marketingowej…abi---strzalka-2012więcej

ZARZĄDZANIE OBIEGIEM DOKUMENTÓW

Oracle Beehive
– celem systemu zarządzania obiegiem dokumentów jest zapewnienie sprawnego sterowania przepływem pracy i informacji w przedsiębiorstwie. Idea programu zakłada maksymalne ograniczenie obiegu tradycyjnych, papierowych dokumentów i uporządkowanie procesu przekazywania informacji. Dzięki procedurom obiegu dokumentów każda sprawa realizowana jest w zaplanowany, usystematyzowany i właściwy dla przedsiębiorstwa sposób… abi---strzalka-2012więcej