Określenie potrzeb informatycznych współczesnego przedsiębiorstwa, dobór właściwego oprogramowania i infrastruktury technicznej, oraz potrzeb dzisiejszych i przyszłych wymaga coraz częściej szerokiej wiedzy biznesowej i komputerowej, a także obiektywnego spojrzenia na firmę. Bieżąca działalność nie pozwala często pracownikom na dobre poznanie rozwiązań dostępnych na rynku, oraz powoduje, że nie są w stanie obiektywnie ocenić procesów biznesowych, a tym samym określić faktycznych potrzeb swojej firmy. Dlatego też, coraz więcej firm korzysta z usług firm konsultingowych, przedsiębiorstw instalujących kompleksowo infrastrukturę technologiczną oraz specjalistów zewnętrznych wdrażających zintegrowane lub specjalizowane systemy informatyczne.

Oferta ABI-soft w zakresie doradztwa obejmuje dwa zasadnicze obszary:

 • Doradztwo w zakresie systemów informatycznych, oraz
 • Doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania (ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień rachunkowości zarządczej).

Bogate doświadczenie firmy w prowadzeniu projektów związanych z reorganizacją procesów biznesowych, doborem infrastruktury oraz systemów biznesowych sprawia, że ABI-soft może świadczyć wysokiej jakości usługi doradcze związane z projektami informatycznymi na każdym etapie. Zakres tych usług jest bardzo szeroki i obejmuje między innymi:

 • Doradztwo w zakresie informatycznego wsparcia finansów i księgowości, gospodarki materiałowej, planowania produkcji, zarządzania projektami, CRM i innych obszarów działalności przedsiębiorstwa,
 • Doradztwo w zakresie opracowywania strategii biznesowych – w tym określanie wizji, misji i celów gospodarczych,
 • Doradztwo w zakresie zarządzanie operacyjnego (w tym rachunkowości zarządczej, kontrolingu),
 • Doradztwo w zakresie wyboru i wdrażania zintegrowanych systemów zarządzania,
 • Doradztwo w zakresie przygotowania polityki i procedur bezpieczeństwa firmy,
 • Doradztwo w zakresie przygotowania procedur postępowania w przypadku sytuacji awaryjnych,
 • Doradztwo w zakresie modernizacji i rozszerzenia funkcjonalności eksploatowanego systemu informatycznego.
 • Doradztwo w zakresie opracowania strategii informatyzacji,
 • Doradztwo w zakresie modelowania struktur organizacyjnych,
 • Doradztwo w zakresie modelowania i organizowania obiegu informacji i dokumentów,
 • Doradztwo w zakresie analizy procesów biznesowych,
 • Doradztwo w zakresie organizacji i wspomagania wdrażania rachunku kosztów, controllingu i zarządzania kosztami działań.

PONADTO OFERUJEMY:

Tworzenie infrastruktury informatycznej:

 • Analiza potrzeb firmy zarówno sprzętowych, jak i konsulting w zakresie doboru oprogramowania,
 • Kompleksowe instalacje sieci zarówno logicznych jak i elektrycznych,
 • Zakupy urządzeń i oprogramowania, przy uwzględnieniu najkorzystniejszych ofert (serwery HP i Lenovo, oprogramowanie systemowe: Linux, Unix i Windows NT),
 • Tworzenie oprogramowania na zamówienie w przypadku, gdy na rynku nie ma oprogramowania spełniającego Państwa wymagania.

Wdrożenie systemu informatycznego i kultury informatycznej wśród użytkowników:

 • Wdrożenia polityki bezpieczeństwa,
 • Ustalenie zasad obiegu informacji,
 • Instalacje serwerów i urządzeń sieciowych,
 • Instalacja oprogramowania na komputerach roboczych,
 • Szkolenia użytkowników.

Bieżąca opieka nad system informatycznym:

 • Administracja serwerami i urządzeniami sieciowymi
 • Dbałość o właściwy stan infrastruktury informatycznej
 • Zarządzanie bezpieczeństwem systemu (aktualizacje oprogramowania)
 • Zarządzanie zasobami sprzętowymi
 • Bieżąca pomoc użytkownikom (helpdesk)
 • Pomoc telefoniczna (hotline)
 • Okresowe audyty i konsultacje wspomagające rozwój systemu
 • Wdrożenia nowych rozwiązań

Usługi doradztwa informatycznego oferowane przez ABI-soft wykonywane są przez osoby doświadczone w prowadzeniu projektów, analizie biznesowej, analizie funkcjonalnej i kierowaniu wdrożeniami systemów. Oparte są o najlepsze praktyki oraz metodologie, a także doskonałą znajomość rynku i potrzeb firm różnych branż, działających w naszym kraju.
Szerokie kompetencje, doskonała znajomość rynku rozwiązań informatycznych, partnerstwo z najlepszymi producentami sprzętu i oprogramowania, a także duże doświadczenia praktyczne są gwarancją rzetelnego wykonywania usług doradczych przez naszych konsultantów. Proponowane przez nich rozwiązania charakteryzują się zawsze dobrą jakością i wysokim poziomem bezpieczeństwa, a znajomość potrzeb firm różnych branż sprawia, że w swoich pracach uwzględniają najlepsze praktyki biznesowe.